Machine History

Web de física

VOCABULARI

 1. Ànode: elèctrode que rep càrregues negatives en els dispositius interiors on hi podem trobar un medi no metàl·lic (pol negatiu de la pila). Pot ser un conductor en certes condicions.
 2. Avantatge mecànic: és la relació que podem trobar en les màquines simples quan existeix una força que es podria contrastar amb la força que aplicaríem.
 3. Bobines electromagnètiques: és el conductor elèctric semblant a un filferro, enrullant-lo un sobre l’altre formant una forma de bobina o hèlix. La podem utilitzar en l’enginyeria elèctrica i quan la connectem en una pila els corrents elèctrics actuen amb els camps magnètics.
 4. Calor: Manifestació de l’energia interna d’un sistema que es mesura per mitjà de la temperatura.
 5. Calorífic: Que produeix calor, que escalfa.
 6. Càtode: elèctrode positiu o negatiu que el podem trobar en un dispositiu elèctric, on hi ha un procés reductor.
 7. Corrent elèctric: és el circuit d’electrons que passen per un circuit tancat, aquests electrons es mouen del pol negatiu al pol positiu. Son el subministra de força electromotriu. La seva finalitat és la de transportar carregues elèctriques.
 8. Energia: és una magnitud física que està present en qualsevol sistema físic i que es manifesta en forma de treball útil, calor, llum i altres. Hi ha molts tipus d’energia i cada una té una funció diferent. Podem trobar l’energia cinètica, la potencial, la química, l’elèctrica, la mecànica, etc. 
 9. Fricció: Acció de fregar un cos amb un altre.
 10. Generadors elèctrics: és un instrument que pot convertir energia mecànica en energia elèctrica. Amb la llei de Faraday fa que giri un espiral en el camp magnètic.
 11. Hidràulic: Que es mou o funciona per mitjà de l’aigua.
 12. Lent de contacte: petita lent de plàstic o de vidre que s’aplica directament sobre la còrnia per a corregir alguns defectes de la visió.
 13. Receptors elèctrics: son objectes capaços d’aprofitar la corrent elèctrica per produir energia elèctrica. Se’l coneix per poder transformar energia elèctrica en altres tipus d’electricitat.
 14. Rendiment: és la relació entre el treball útil que exerceix la màquina i el treball del motor que ha produït en la màquina.
 15. Resistivitat: Propietat característica d’una substància que és igual a la resistència d’un fil conductor d’aquesta substància de secció unitat i longitud unitat.
 16. Símil: cosa semblant a una altra.
 17. Temperatura: és una quantitat física variable de matèria, que pot expressar quantitativament conceptes comuns de calor i fred. Els objectes de baixa temperatura són freds, mentre que els nivells de temperatura més alts són càlids o calents. És mesura amb un termòmetre que es pot calibrar segons diferents escales de temperatura. Gairebé tothom utilitza l’escala Celsius(ºC), excepte els científics que utilitzen els Kelvin i alguns pocs països com Estat Units on encara utilitzen l’escala Fahrenheit per la vida diària.
 18. Voltatge: El voltatge és la diferència de potencial elèctrica entre els extrems d’un conductor del corrent elèctric

pròxim Publicar

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons