Machine History

Web de física

MÀQUINES ELÈCTRIQUES

Les màquines elèctriques són la combinació de mecanisme i dispositius que poder fer, transformar o aprofitar l’energia elèctrica. Una de les seves característiques més destacades és que tenen circuits elèctrics i magnètics lligats entre ells.  Tot això és possible gràcies a la llei d’inducció de Faraday, principis del electromagnetisme.

La conversió d’energia de les màquines elèctriques és d’alguna manera elèctrica.

El seu desenvolupament ha sigut molt important en la història de les màquines, sobretot en l’aplicació en l’enginyeria elèctrica.

Podem destacar 3 grans tipus de màquines elèctriques.

  • Generadors: transformen l’energia mecànica en energia elèctrica de corrent continu a alter. Aquesta transformació és produïda per una bobina en un camp magnètic.
  • Transformadors: transformen una energia elèctrica amb magnituds de tensió que al final de la transformació acaba amb magnituds diferents.
  • Motors: transformen l’energia elèctrica en energia mecànica de rotació.

El camp elèctric és aquella zona de l’espai afectada per l’existència de càrregues elèctriques. Si es posa una càrrega dins la zona d’acció d’un camp, aquesta patirà una força, provocada pel camp.

Les unitats de camp elèctric, a part de N/C, també poden ser V/m:

El camp elèctric és representa amb línies de força de camp. Aquestes línies representen la trajectòria que seguirien càrregues positives en les proximitats del camp.

Línies de força juntes indiquen un camp intens. Però si les línies estan separades indiquen un camp elèctric de poca densitat.

Algunes de les aplicacions del camp elèctric son:

– Lents de contacte, el plàstic de les quals atrau les proteïnes de les llàgrimes.

– Fotocopiadora, on les parts negres del text queden carregades elèctricament, i atrauen la pols del tòner.

– Els peixos el fan servir per orientar-se en la foscor, en les profunditats marines.

– Ones electromagnètiques, meitat camp elèctric i meitat camp magnètic, per ràdio, per televisió, telefonia, etc.

La força electromotrius en el fons no és una força, és la magnitud que
quantifica l’energia que s’ha aconseguit per la unitat de càrrega pel generador
elèctric.

En la física, és la relació amb els conceptes de la càrrega potencial, camp
elèctric i la intensitat que hi corra. Utilitzem aquesta energia per expressar
el comportament dels generadors elèctrics. El seu treball és fer passar per l’interior
del instrument elèctric una unitat de càrrega positiva des del pont negatiu al
positiu, divideix el seu valor.

El seu procediment per aconseguir aquesta energia consta de passar la
càrrega Q per l’objecte a través i guanyar una energia E i l’energia neta
guanyada per la unitat de càrrega es neteja per el dispositiu E/Q

La fem(força d’electromotrius) és mesurada en volts (V), el mateix que
(N*m/C)

Aquesta és la seva fórmula:

ε = Força electromotriu.

S’obté per 1J/1C, i es mesura en Volts.   

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons