Machine History

Web de física

Els receptors elèctrics

  • Els receptors elèctrics son els que transformen energia elèctrica en un altre tipus d’energia quan reben l’energia elèctrica, d’aquí prové el seu nom. Necessiten una tensió i una intensitat característiques per funcionar. Es caracteritza per la força contraelectromotrius i la resistència interna.

Els receptors es caracteritzen per les seves plaques que indiquen la tensió que s’ha de connectar.

1. La força contraelectromotriu és l’energia consumida pel motor en un segon i per la unitat d’intensitat.

2. La unitat per la força contraelectromotrius d’un receptor es el volt. L’energia consumida per un motor i transformada en energia mecànica s’obté:

Exemples receptors elèctrics:

  • Tèrmics: transformen energia elèctrica en calor. Tenen una estructura cristallina, els àtoms estan a les celtes unitàries o per les del centre. Quan aquell cristall el tenen en una diferència de potencial els electrons dirigits pel camp elèctric es xoquen amb els àtoms i llavors l’energia cinètic es transforma el calor. Un exemple de materials que utilitzen aquest receptors son les estufes o els terres radiants.
    • Aquesta és la fórmula que utilitzem per saber l’energia perduda en forma de calor.
  • Electroquímics: transformen energia elèctrica que reben en energia química, provoquen reaccions químiques. Un exemple de materials que utilitzen aquest receptors son les cèl·lules electròniques.
    • Aquesta és la fórmula que utilitzem per calcula les energies electroquímiques.
  • Sonors: son els dispositius que transformen l’energia elèctrica que reben en sorolls o sons. Un exemple de materials que utilitzen aquest receptors son els altaveus (concerts, espectacles, etc.) o el timbre que tenim totes i tots a casa.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons