Machine History

Web de física

MÀQUINES DE COMBUSTIÓ

Una màquina de combustió és un mecanisme que genera força motriu mitjançant la conversió d’energia del combustible.

Dins les màquines de combustió tenim dos tipus:

Les externes son aquelles màquines on la combustió es fa a l’exterior de la màquina i utilitzem el combustible per fer vapor fora de la màquina. L’energia que genera s’utilitza per realitzar un treball a l’interior de la màquina.

El calor és fonamental per donar-li energia, ja que la màquina absorbeix el calor i quan aquest calor s’expandeix per l’interior de la màquina produeix el moviment d’algunes parts que formen.

Un dels exemples més famosos és la màquina de vapor.

Les internes son aquelles màquines on la combustió es fa a l’interior de la màquina i el seu combustible acostuma a ser gasos o líquids vaporitzats, això és perquè aquests components tenen una certa facilitat en introduir-se dins la màquina.

Acostumen a anomenar-se màquines alternatives, ja que utilitzen el sistema de bielamaneta, on aquest sistema converteix el moviment alternatiu a un moviment rotatiu.

Dins aquestes màquines podem trobar els motors de combustió interna.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons