Machine History

Web de física

Els motors de combustió interna

Un motor de combustió interna és un tipus de màquina que obté energia mecànica directament de l’energia química produïda per un combustible que crema dins d’una cambra de combustió, la part principal d’un motor.

S’utilitzen motors de combustió interna de quatre tipus:

· Motor cíclic Otto: és el motor convencional de gasolina que s’utilitza a l’automoció i l’aeronàutica.

· Motor dièsel: funciona amb un principi diferent i acostuma a consumir gasoil. Es fa servir sovint en camions, autobusos i automòbils.

Tant els motors Otto com els dièsel es fabriquen en models de 2 i 4 temps.

La dilatació tèrmica és un fenomen que fa que la mida de les substàncies (especialment els materials metàl·lics) canviï amb la temperatura. Aquest fenomen es produeix a mesura que la temperatura augmenta i disminueix, provocant una expansió i contracció, respectivament. Es tracta d’un fenomen reversible, perquè quan es restaura la temperatura inicial es restableixen tant la mida com la forma.

Conèixer l’expansió tèrmica d’un material és particularment útil per resoldre problemes de càlcul d’estructures formades per elements d’acer o cable, ja que pot estimar la deformació i l’esforç addicional que suportaran els elements.

{\displaystyle \epsilon _{termica}={\frac {(L_{final}-L_{inicial})}{L_{inicial}}}}

{\displaystyle {\frac {}{}}L_{inicial}} és la llargària inicial abans del canvi de temperatura inicial

{\displaystyle {\frac {}{}}L_{final}} la llargària final després de la variació de temperatura

La refrigeració és necessària per disminuir la calor provocada de quan cremem combustible i no transformar-la en energia mecànica durant el seu funcionament.

La seva funció principal és de mantenir tots els components en una temperatura constant per no provocar la destrucció per deformació i l’engarrotament.

Hi ha uns sistemes principals per fer aquesta funció:

  1. Per aigua: utilitzen líquids referents l’oli per refredar el motor. Normalment s’utilitza una mescla d’etilenglicol i aigua. Un exemple és el radiador.
  2. Per aire: s’obté per la part dels cilindres escombrada per corrents d’aire produïts pel seu desplaçament. No té molts avantatges. Un exemple son els motors de motocicletes.
  3. Per oli: s’utilitza el propi oli dels motors.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons