Machine History

Web de física

MÀQUINES SIMPLES

Les màquines són un conjunt d’elements fixes o mòbils, capaços de transformar energia o realitzar un treball.

Una màquina simple és un dispositiu que únicament requereix l’aplicació d’una força per funcionar. Permet transformar forces en un pas, modificant-ne la magnitud, la direcció o la distància al punt d’aplicació. En qualsevol cas, una màquina simple facilita la realització d’un treball.

Hi apareixen un parell de forces: una força motriu i una resistència.

En les simples sense fregament es complirà la llei de la conservació de l’energia:

Wmotriu = Wresistiu

F·f = R·r

Exemples de màquines simples:

  1. La palanca
  2. La politja
  3. El torn
  4. El pla inclinat
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons