Machine History

Web de física

El pla inclinat

El pla inclinat permet pujar objectes pesats amb menys esforç. El pes de l’objecte (P= m·g), es descompon en:

Component perpendicular al pla:  P= m ·g · cosϴ ; és la força anomenada “Normal” (N)

Component paral·lela al pla: P= m · g · sinϴ ; és la força que cal vèncer per pujar l’objecte.

Exercici: Es vol pujar un pes de 100 Kg per un pla inclinat de 30º. Quina força cal fer si no hi ha fregament amb el terra?

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons