Machine History

Web de física

La politja

Una politja és un disc acanalat que gira al voltant d’un eix que passa pel seu centre i perpendicular a la seva superfície.

Hi ha dos tipus de politja:

  1. Politges fixes:

Les politges fixes són les que només realitzen moviment de rotació.

La condició d’equilibri és:  

F·rA=R·rB

El radi és igual en tots els punts, rA i rB són iguals i s’anul·len. F=R.

Característiques:

– Direcció de la càrrega: amunt.

– Direcció de la força: avall.

-És més fàcil aixecar la càrrega fent la força cap avall.

-No ens donen avantatge mecànic, però faciliten el treball.

-Provoquen un canvi de sentit de la força.

2. Politges mòbils:

Les politges mòbils consten de dos moviments:

– Moviment de rotació.

-Moviment de translació: es mouen, a partir de girar.

En aquest cas, la força “F” fa el doble de recorregut que la càrrega “R”. Per pujar un metre la càrrega, cal estirar la corda dos metres. Les equacions queden de la següent manera:

Cal la meitat de força per pujar la càrrega. Si ho pensem com a treball, l’energia es conserva perquè el desplaçament de la càrrega “R” és la meitat que el desplaçament de la força “F”, mentre que el valor de “R” és del doble de Newtons que el de “F”.

També es pot entendre observant com es reparteixen els pesos:

-El pes “R” es recolza en dues cordes, per tant, cada corda pren la meitat de “R”.

-Estirem una de les cordes: només cal estirar la meitat de “R”.

Obtenim AM (avantatge mecànic)=2, però no obtenim canvi del sentit de la força a aplicar per aixecar “R”.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons